Voorzitter Vice Voorztitter             Secretaris
          
Henk Arends Theo Kroon Victor de Roy van Zuydewijn
     
Penningmeester Algemeen bestuurslid             Webmaster
          
Max van Opstal Cor Aarts            Paul van Rijn

Ereleden:

Piet van Ommen    
Wal van Osch    
Joop van Ovost    
Henk Vrinds    
Henk Kleijn    Lees hier het artikel van dhr. Kleijn
Harold Gravestein