Voorzitter Vice Voorztitter             Secretaris
          
Henk Arends Theo Kroon Victor de Roy van Zuydewijn
     
Penningmeester Algemeen bestuurslid             Webmaster
          
Max van Opstal Cor Aarts            Paul van Rijn

Ereleden:

Jan Bomhof    juli 2017
Piet van Ommen    
Wal van Osch    
Joop van Ovost    
Henk Vrinds    
Jan van de Raapkamp 10 februari 2004
Rein de Jong 8 april 2016