In Memoriam

Overlijden dhr. N.A. Stroomer
Er is een stoker doodgegaan
In het Noord Hollands Dagblad van 10 maart hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 8 maart jl.
dhr. Nico Stroomer op 87 jarige leeftijd is overleden.
In september vorig jaar heeft Nico ons laten weten dat hij het zeer spijtig vond fysiek niet meer in staat te zijn de reünie te bezoeken, waar Nico’s hart lag blijkt wel uit de aanhef van de advertentie: “Er is een stoker doodgegaan”.
Nico is een trouw lid van onze vereniging geweest en heeft vele reünies bezocht, de oud gedienden onder ons zullen zich Puk Stroomer, zoals hij ook bekend was bij ons, blijven herinneren. Met eerbied zullen wij aan Nico terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. R. Feher
Van oud collega Laurens van der Kraats hebben wij het droeve nieuws ontvangen van het overlijden van Ruud Feher.
Ruud heeft van 1969 tot 1977 bij de koninklijke marine gediend, van november 1972 tot maart 1974 heeft hij de korporaalsopleiding - koma 93 - gevolgd en als oud klasgenoot onderschrijf ik de tekst op de kaart,  je geduld, je humor, je muzikaliteit  en je lach zullen gemist worden.
Ruud is enige jaren lid van onze vereniging geweest en heeft in die tijd ook onze reünies bezocht. Wij zullen met eerbied aan hem terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie. 

Laurens omschreef het als volgt: Met grote droefenis moeten wij, de bemanning van de Hr. Ms. Overijssel, D 815 die tijdens de West reis van 1971/1972 aan boord zaten, je mededelen dat een van haar bemanningsleden n.l. de toenmalige machinist 1 Ruud Feher j.l. zondag 3 december is overleden.

Overlijden dhr. H. Jansen
n de Trivizier van december 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 09 november 2017 SMJR TDW b.d. H. Janssen is overleden.
Majoor machinist b.d.  Janssen is 81 jaar geworden. Hoewel hij geen lid is geweest zijn van onze vereniging zullen zeker de oud gedienden onder ons dhr. Janssen herinneren.
Wij zullen met eerbied aan dhr. Janssen terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. A. Saarloos
Via oud collega Victor de Roy van Zuydewijn, ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Adrie Saarloos.
Adrie is 29 november 2017 overleden en is 70 jaar geworden. Adrie heeft van 1961 tot 1971 bij de Koninklijke Marine gediend, maar ook na het verlaten van de dienst bleef hij marineman in hart en nieren. Hij was lid van onze vereniging en trouw bezoeker van de reünies. Wij zullen met eerbied aan Adrie terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. Nutbeij
In de Helderse Courant van maandag 13 november jl. hebben wij het droeve nieuws gelezen van het overlijden van oud collega Martinus Hendrik Nutbeij.
Martin is op 10 november 2017 op tweeënzeventig jarige leeftijd overleden. Hoewel hij geen lid is geweest zijn van onze vereniging zullen zeker de oud gedienden onder ons Martin herinneren.
Wij zullen met eerbied aan dhr. Nutbeij terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. D. van Roon
Van oud collega en klasgenoot uit de korporaalsopleiding Victor de Roy van Zuydewijn, ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Dolf van Roon.
Dolf is 11 november 2017 overleden en mocht 71 jaar worden. Dolf heeft van 1963 tot 1973 bij de Koninklijke Marine gediend. Hij was lid van onze vereniging en trouw bezoeker van de reünies en zoals op de rouwkaart te zien is was Dolf een trots marineman die naar het blijkt een herinneringsvolle tijd heeft gehad aan boord van Hr. Ms. Luymes. Wij zullen met eerbied aan Dolf terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. R.B. Dankelman
Van oud collega Piet Zuijderwijk ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Ron Dankelman.
Ron is overleden op 1 september 2017 en is zeventig jaar geworden.
Het grootste deel van zijn diensttijd heeft Ron als KPLMACH. bij de onderzeedienst gediend.
Ron is enige tijd lid is geweest van onze vereniging en bezocht ook toen de reünies, zeker de oud “flipperdragers” onder ons zullen zich Ron Dankelman herinneren.
Wij zullen met eerbied aan Ron terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. J. Hoekstra
Van oude collega Harry Eekhout ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Johannes Hoekstra.
Foek – zoals velen hem bij de Marine kenden – is overleden op 7 oktober 2017 op zeven en tachtig jarige leeftijd.
Foek heeft van 1948 tot 1980 bij de Koninklijke Marine gediend en was zowel Korea als Nieuw Guinea  marine-veteraan. Hij was lid van onze vereniging en trouw bezoeker van de reünies, Foek haalde graag verhalen op van toen met zijn oud collega’s, bij wie hij bekend stond als de man die buitengewoon goed kon kunstfluiten op zijn vingers.
Wij zullen met eerbied aan Johannes Hoekstra terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. W. Burgers
Van de echtgenote van de heer Wim Burgers hebben wij het droeve bericht ontvangen dat Wim in november 2016 is overleden.
Hij heeft van 1 februari 1954 tot 31 januari 1960 bij de Koninklijke Marine gediend. Wim is een trouw lid van onze vereniging geweest en bezocht regelmatig onze reünies.
Wij zullen met eerbied aan dhr. Wim Burgers terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. W. Pothoven
In de Trivizier van oktober 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 08 augustus 2017 AOO TDW b.d. W. Pothoven is overleden.
Adjudant Willem Pothoven is 81 jaar geworden en heeft een grootste deel van zijn diensttijd bij de onderzeedienst gediend.
Hoewel hij geen lid is geweest zijn van onze vereniging zullen zeker de oud gedienden onder ons Willem Pothoven herinneren.
Wij zullen met eerbied aan dhr. Pothoven terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. J. Bomhof
Middels een oud collega en medebestuurslid van de AVOM afdeling Den Helder, bereikte ons het trieste bericht dat onze oud collega Jan Bomhof op 62-jarige leeftijd is overleden.
Jan is een aantal jaren lid geweest van ons bestuur en heeft mede door zijn bestuurlijke ervaringen elders een constructieve bijdrage geleverd bij de overgang van stichting naar vereniging, het verder ontwikkelen van de website en het organiseren van reünies. Jan gaf op een bestuursvergadering in 2012 aan, om privé redenen, te willen stoppen als medebestuurder.
Om zijn inzet voor de vereniging niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is Jan op de gezamenlijke reünie met de monteurs in 2012 benoemd tot erelid van de Reünistenvereniging Oud Machinisten Koninklijke Marine.
Jan was trouw bezoeker van de reünies en mengde zich graag met verhalen van toen onder zijn oude collega’s.
Wij zullen met eerbied aan Jan Bomhof terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. P.H.J Schilder
In het Noord Hollands Dagblad van 9 juni 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 7 juni 2017 Aoo Machinist b.d. P.H.J. Schilder op 82 jarige leeftijd is overleden.
Piet is enige jaren lid van onze vereniging geweest en heeft in die tijd ook onze reünies bezocht,  de oud gediende onder ons zullen zich Piet herinneren.
Wij zullen met eerbied aan Aoo Machinist b.d. Schilder terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. B. Bannink.
Via oud collega Ger Vergeer - secretaris AVOM, Veluwe Achterhoek – bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Bert Bannink.
Bert is 20 juni 2017 overleden en mocht 74 jaar worden. Bert is was lid van onze vereniging en trouw bezoeker van de reünies, zoals op de rouwkaart te zien is was Bert een trots marineman, drager van het Nieuw-Guinea herinneringskruis en de Veteraneninsigne.
Velen onder ons zullen zich Bert herinneren.
Wij zullen met eerbied aan Bert terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. G.J. Oude Elfrink
In het Marineblad van juni 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 20 mei 2017 LTZT1 b.d. G.J. Oude Elfrink is overleden.
Gerrit is een trouw lid van onze vereniging geweest en heeft menig maal onze reünies bezocht,  vele onder ons zullen zich Gerrit herinneren.
Wij zullen met eerbied aan LTZT1 b.d. Oude Elfrink terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie

Overlijden dhr. H. de Waal en dhr. P.A. Buijs
In de Trivizier van juni 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 5 mei 2017, in de leeftijd van 82 jaar, LTZVK2OC b.d. P.A. Buijs is overleden.
In de Trivizier van mei 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 20 maart 2017 MJR MACH b.d. H. de Waal op 94 jarige leeftijd is overleden.
Hoewel beide heren geen lid zijn geweest van onze vereniging zullen zeker de oud gedienden onder ons hen herinneren.
Wij zullen met eerbied aan MJR MACH b.d. de Waal en LTZVK2OC b.d. Buijs terug denken en hun naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden dhr. J.T.A.van Putten
In de Trivizier van maart 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 8 maart 2017 oppmach. b.d. J.T.A. van Putten op 87 jarige leeftijd is overleden.
In oktober 2006 heeft Jan de wens te kennen gegeven geen reünies meer te willen bezoeken omdat zijn fysieke gesteldheid dat niet meer toeliet, tot die tijd is hij lid is geweest van onze vereniging en was een trouw bezoeker van de reünies, zeker de oud gedienden onder ons zullen zich opper van Putten herinneren.
Wij zullen met eerbied aan Jan van Putten terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden Piet van de Water|
Van de familie ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van de heer P.A. van de Water.
Piet zoals zijn roepnaam was, is overleden op 3 maart 2017 en hij werd acht en tachtig jaar. Hij heeft bij de Koninklijke Marine gediend van november 1948 tot augustus 1950 en was veteraan.
Zijn overlijden kwam ondanks zijn hoge leeftijd toch nog onverwacht. De tekst boven de rouwkaart spreekt voor zich: “Bezige handen en een sterke wil, vielen na een bewogen leven stil”.
Piet is vele jaren lid geweest van onze vereniging en was een trouw bezoeker van de reünies, ook het afgelopen jaar hebben wij hem in Amsterdam nog mogen begroeten. Wij zullen met eerbied en respect aan Piet terugdenken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden J.S. Meinema
In de Trivizier van maart 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 19 januari 2017 OPP.MACH. b.d. J.S. Meinema is overleden.
Adjudant Meinema is 87 jaar geworden.
De heer Meinema is vele jaren een trouw bezoeker geweest van onze reünies en vele onder ons zullen zich hem
herinneren.
Wij zullen met eerbied aan opper Meinema terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden Rein J. Bloemendaal
In de Trivizier van januari/februari 2017 hebben wij bij de familieberichten gelezen dat op 11 november 2016 LTZVK2OC b.d. Rein J. Bloemendaal op 86 jarige leeftijd is overleden.
Hoewel Rein geen lid is geweest zijn van onze vereniging zullen zeker de oud gedienden onder ons Rein Bloemendaal herinneren.
Wij zullen met eerbied aan dhr. Bloemendaal terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden Auke Nijdam.
Van oude collega Cor (Joep) Aarts ontvingen wij het droeve bericht van het overlijden van Auke Nijdam.
Toon – zoals velen hem bij de Marine kenden – is overleden op 21 februari 2017 op één en tachtig jarige leeftijd. Vlak voor onze reünie in 2016 werd hij getroffen door een herseninfarct, maar sinds 14 dagen was hij weer thuis. Zijn overlijden kwam dan ook  onverwachts.Zijn tekst was : “Old soldiers never die, they just fade away”. Auke is vele jaren lid geweest van onze vereniging en was een trouw bezoeker van onze reünies. Wij zullen met eerbied en respect aan hem terugdenken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden A. Ulken
Van oud collega Joop van Ovost ontvingen wij het droeve bericht dat op donderdag 12 januari Opper machinist bd. Ab Ulken is overleden, hij is 90 jaar geworden.
Ondanks zijn broze gesteldheid heeft adjudant Ulken in gezelschap van zijn vrouw en ondersteund door Joop van Ovost onze laatste reünie nog bezocht en met vele oud collega’s een praatje gemaakt.Ab, zoals de meeste van ons hem kenden, was vele jaren een trouw bezoeker van onze reünies.Wij zullen met eerbied en respect aan hem terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden U.M. de Vries
J.l. Zondagnacht 6 nov. 2016 is te Curaçao , op 70 jarige leeftijd onze ex collega Ulbe de vries na een ziekte overleden.
Ulbe heeft als machinist 1 olieman gediend vanaf febr.uari 1962 tot februari 1968.
Hij heeft o.a. Gevaren a/ b Hr.Ms. De Ruijter en a/b sleepboot wamandai te Curaçao in de periode 1966.