In Memoriam

Overlijden Piet Scheele.
Van de familie hebben wij het droeve bericht ontvangen, dat na een kort ziekbed, Pieter Jan Scheele op 16 mei is overleden. Piet zoals zijn roepnaam luidde, is negenenzeventig jaar geworden.

Hij heeft bij de Koninklijke Marine gediend van september 1959 tot februari 1992 en is vooral actief geweest bij de mijnendienst.
Piet is vele jaren enthousiast lid geweest van onze vereniging en een trouw bezoeker van de reünies. Ook het afgelopen jaar hebben wij hem, samen met zijn vrouw Anny, in Amsterdam nog mogen begroeten.

Wij zullen met eerbied en respect aan Piet terugdenken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden Ron van der Woude.
Via oud collega Koos Ruijzendaal bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Ron van der Woude.
Ron is 25 januari 2023 overleden en mocht 69 jaar worden.

Ron is lid van onze vereniging geweest en een zeer trouw bezoeker van de reünies. Hij kampte al jaren lang met lichamelijke beperkingen maar wilde graag met zijn oud collega’s herinneringen ophalen van betere tijden.

Wij zullen met eerbied aan Ron terug denken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden Cor de Roon.
Van zijn familie en oud-collega Piet Zuijderwijk ontvingen wij het droeve bericht dat op 10-november-2022, Adjudant Technische Dienst Werktuigtechniek b.d. Cor de Roon is overleden.

Cor mocht tachtig jaar worden en is vele jaren enthousiast lid geweest van onze vereniging. Hij was een trouw bezoeker van de reünies. Wij zullen met eerbied en respect aan Cor terugdenken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Op een landgoed in Arnhem wonen, midden in een museum over de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië, vijftig veteranen. Mannen en ook vrouwen die in dienst uitgezonden zijn geweest naar een oorlogsgebied.

Cor is een aantal jaren bewoner geweest van het Koninklijk Militair tehuis Bronbeek. Ook is hij prominent aanwezig geweest in het programma “Anita wordt opgenomen van 11 oktober 2020”, waarin hij enthousiast heeft verteld over zijn stap naar wonen op Bronbeek Daar is hij, zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt, heengegaan zoals zijn familie heeft medegedeeld op de rouwaankondiging.