In Memoriam

Overlijden Piet Scheele.
Van de familie hebben wij het droeve bericht ontvangen, dat na een kort ziekbed, Pieter Jan Scheele op 16 mei is overleden. Piet zoals zijn roepnaam luidde, is negenenzeventig jaar geworden.

Hij heeft bij de Koninklijke Marine gediend van september 1959 tot februari 1992 en is vooral actief geweest bij de mijnendienst.
Piet is vele jaren enthousiast lid geweest van onze vereniging en een trouw bezoeker van de reünies. Ook het afgelopen jaar hebben wij hem, samen met zijn vrouw Anny, in Amsterdam nog mogen begroeten.

Wij zullen met eerbied en respect aan Piet terugdenken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.

Overlijden Walter van Osch. 
Van de familie hebben wij het droeve bericht ontvangen, dat na een kort ziekbed, Walter van Osch op 12 januari is overleden. Wally zoals vele van ons hem kende, is tweeënnegentig jaar geworden.  

Walter is in 1981 een van de grondleggers geweest van onze vereniging en heeft vanaf dat moment tot 2002 de functie van voorzitter vervuld. Er zijn in die periode, traditioneel op de tweede woensdag in november, twintig reünies georganiseerd. Hij heeft tevens het pad geëffend voor een nauwe samenwerking met de vereniging van oud elektromonteurs wat resulteerde in drie gezamenlijke reünies. Deze samenwerking en traditie heeft het opvolgend bestuur over genomen. 

Na het neerleggen van zijn functie is Walter benoemd tot erelid van onze vereniging.    

Wij zullen met eerbied en respect aan Wally terugdenken en zijn naam noemen bij de eerstkomende reünie.