Jaarbrief

 

Onderwerp; jaarbrief 2019                                       Den Helder, zaterdag 14 september 2019 

Geachte oud collega,

Het doet me plezier dat ik weer een jaarbrief voor u mag schrijven. Om te beginnen wil ik u en uw dierbaren, mede namens het bestuur, veel gezondheid en voorspoed toe wensen in het nieuwe jaar.

Het is al weer 16 jaar geleden dat de oprichters van de ROM het stokje “de klepsleutel” door hebben gegeven aan het “nieuwe bestuur”, waarvan Theo, Victor, Cor en ondergetekende nog steeds in het bestuur zitten en Max sinds een jaar de functie van penningmeester over genomen heeft van Harold.

Victor en Cor hebben bij mij aangeven “de klepsleutel” door te willen geven aan de jongere generatie en te stoppen met hun bestuurlijke activiteiten. Tijdens de reünie heb ik een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, enthousiast hebben Ruud Vallenduuk en Rick van Uden zich aangemeld. Wij willen hen, zonder bezwaar van u, op de Algemene Leden Vergadering (ALV). voor een overgave overname periode aan het bestuur toevoegen waarna we op de reünie in november officieel afscheid zullen nemen van Victor en Cor.
Mocht u bezwaar hebben, laat het dan weten aan ons als bestuur: romkmsecretariaat@gmail.com

Als lid van de vereniging, heeft u recht op volledige inzage in het financiële reilen en zeilen én heeft u inspraak tijdens de wettelijk verplichte ALV.

U bent daarom welkom bij onze ALV op 4 april 2019.

Aanvang: 14:00 uur in MFC ’t Wijkhuis aan de Texelstroomlaan 5, Den Helder.

Zie deze uitnodiging beslist niet als een verplichting. U kunt altijd uw wensen of grieven kenbaar maken bij mij, een van de bestuursleden of zo u wilt:  romkmsecretariaat@gmail.com Zonder verder uit te weiden vraag ik u met klem dit te doen! Het kan teleurstellingen voorkomen.

Wilt u de algemene ledenvergadering bezoeken, geef u dan op voor 1 maart op ons mailadres  romkmsecretariaat@gmail.com

Verder kan ik over de vereniging kort zijn: Gezien het nog steeds groeiend aantal leden, 432 nu en de hoge opkomst op de reünie blijkt uw tevredenheid over ons.

Wij kijken terug - zie ook de fotoreportage op de site gemaakt door onze hoffotograaf Jan ter Denge - op een zeer geslaagde reünie in het congres- en reünie centrum Kumpulan - Bronbeek in Arnhem. Wij hebben twee nieuwe ereleden geïnstalleerd, te weten:
Harold Gravenstijn voor zijn verdienste aan de vereniging als penningmeester en dhr. Henk Kleijn als oudste lid van onze vereniging, zie zijn levensverhaal op onze site.

2019 voor de 37e keer reünie, wij hebben ons op de agenda laten zetten bij het Marine Etablissement Amsterdam wat in tegenstelling tot eerdere berichten de poorten niet sluit. Noteert u daarom alvast in uw agenda:

Woensdag 13 november 2019: Reünie Machinisten met partner of introducé.
Natuurlijk is uw partner of introducé ook weer van harte welkom. Na aankomst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken, dan volgt het traditionele welkomstwoord van de voorzitter, waarna het tijd is voor een drankje. Om te voorkomen dat uw partner onze sterke verhalen voor de zoveelste keer moet aanhoren, wordt er zoals gebruikelijk voor de partners een alternatief programma verzorgd. Rond 13:30 uur is de gezamenlijke “Blauw hap” en sluiten we af met een kop koffie of thee.

Website.
Onze website http://www.romkm.nl/ wordt bijgehouden door Paul van Rijn die onze websitebeheerder is. Het doet ons plezier dat de website goed wordt bezocht en dat er door u verhalen en foto’s uit het grijze verleden worden aangereikt om te publiceren.

Wij vinden het jammer dat wij - door de wet op de privacy – beperkt zijn in het verstekken van informatie, zo is ook het “In Memoriam” van de site verdwenen. Wij hebben besloten alleen een IM te plaatsen als wij van uw nabestaanden bericht ontvangen.

Ondanks dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van diverse multimedia, blijft natuurlijk de mogelijkheid open om zonder dit moderne medium op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Daarom ontvangt u deze jaarbrief en de uitnodiging voor onze jaarlijkse reünie nog altijd via de post.

De jaarlijkse verenigingsbijdrage voor het jaar 2019 is onveranderd en bedraagt € 5, =.

Voor zover u nog geen gebruik maakt van een automatisch incasso, wordt u vriendelijk verzocht dit bedrag in het eerste kwartaal van 2019 over te maken naar de penningmeester.

Gironummer 9555329 t.n.v. Vereniging Reünisten Onderofficieren Machinist Koninklijke Marine.
Wij hopen u met deze jaarbrief voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen binnen de vereniging en hopen weer van u te horen. Voor eventuele vragen en suggesties kunt u altijd mailen of bellen met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,
Henk Arends,
Voorzitter