Geachte leden,

Verzoeken bij wijziging van betaalgegevens, e-mail- en woon- adressen, etc dit door te geven via het volgende ROMKM-bestuur e-mailadres: romkm2013@gmail.com.

Hier kunt u de  AANVRAAG NIEUWE REGELING REUNIFACILITEITEN. bekijken en downloaden.

Algemene Ledenvergadering 23 november 2017
Waarde oud collega, als lid van onze vereniging, heeft u recht op volledige inzage in het financiële reilen en zeilen én heeft u inspraak tijdens de wettelijk verplichte Jaarvergadering.
Het bestuur van de Reünistenvereniging Oud Machinisten Koninklijke Marine (ROMKM) heeft u daarom uitgenodigd om op deze vergadering aanwezig te zijn.
Na onze uitnodiging om u aan te melden voor deze ALV is bij het bestuur geen enkele reactie binnengekomen. Tijdens de reünie hebben wij ook geen enkele wanklank gehoord en gezien de hoge opkomst en het ledenaantal gaan wij ervan uit dat u tevreden bent over de vereniging en met ons als bestuur.
Daarom heeft het bestuur besloten deze ALV te cancelen en tot nader te bepalen datum op te schorten, natuurlijk heeft u alle vrijheid om op ons besluit te reageren.

Henk Arends
Voorzitter

Toelichting: ABP Bijzondere Regelingen Defensie

Heb je tijdens je diensttijd een aandoening opgelopen zoals gehoorschade of andere ongemakken dan kan je een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming via de website van het ABP of via een e-mail. 

ABP Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

E-mail: brdvz@abp.nl

Website: https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/speciaal-voor/militairen/voorzieningen.aspx

Wanneer je een toekenning hebt gekregen dan heb je de status van "Dienstslachtoffer "  en kun je een tegemoetkoming voor o.a. je hobby en ontspanning aanvragen.
Hieraan is wel een ondergrens gebonden.
Neem vooraf contact op met het ABP.
Heeft u vragen over Arbeidsongeschiktheid en ziekte bij ontslag uit de  militaire dienst?  Telefoon: 045 579 81 91

Een van onze leden 4 sterren verzekerd bij Zorgzaam kreeg voor zijn hoorapparaten € 920,-- en een jaarlijks bedrag van € 540,-- voor onderhoud toegekend. Het is dus alleszins de moeite waard.