Geachte leden,

Verzoeken bij wijziging van betaalgegevens, e-mail- en woon- adressen, etc dit door te geven via het volgende ROMKM-bestuur e-mailadres: romkmsecretariaat@gmail.com

Hier kunt u de  AANVRAAG NIEUWE REGELING REUNIFACILITEITEN. bekijken en downloaden.

 

Opvragen persoonsarchief.

Via onderstaande link kunt u informatie vinden als u uw persoonsarchief wilt opvragen.

https://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief

 

Toelichting: ABP Bijzondere Regelingen Defensie

Heb je tijdens je diensttijd een aandoening opgelopen zoals gehoorschade of andere ongemakken dan kan je een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming via de website van het ABP of via een e-mail. 

ABP Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

E-mail: brdvz@abp.nl

Website: https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/speciaal-voor/militairen/voorzieningen.aspx

Wanneer je een toekenning hebt gekregen dan heb je de status van "Dienstslachtoffer "  en kun je een tegemoetkoming voor o.a. je hobby en ontspanning aanvragen.
Hieraan is wel een ondergrens gebonden.
Neem vooraf contact op met het ABP.
Heeft u vragen over Arbeidsongeschiktheid en ziekte bij ontslag uit de  militaire dienst?  Telefoon: 045 579 81 91

Een van onze leden 4 sterren verzekerd bij Zorgzaam kreeg voor zijn hoorapparaten € 920,-- en een jaarlijks bedrag van € 540,-- voor onderhoud toegekend. Het is dus alleszins de moeite waard.