Toespraak 39e reünie door de voorzitter,

Goedemorgen dames en heren,

Namens het bestuur van de Vereniging Reünisten Oud Machinisten Koninklijke Marine, mag ik u van harte welkom heten op deze 39e reünie en het 40 jarig bestaan van onze vereniging. Traditioneel zijn wij gewend de reünie op de tweede woensdag in november te houden, maar de agenda van MEA liet dat niet toe en daarom dit jaar op de eerste woensdag. Ik ga er vanuit dat dit aan de gezelligheid van onze reünie niets afdoet.

Een bijzonder woord van welkom voor de ereleden, de dames, de nieuwkomers en in het bijzonder onze oudste reünist dhr. Henk Kleijn 98 jaar.

 Het is voor ons als bestuur prettig om te ervaren dat vele oud-techneuten –soms vergezeld van partner of introducé - de weg naar het “stadseiland   Kattenburg” hebben gevonden. In totaal hebben 275 personen zich voor vandaag aangemeld.

Zoals u van ons gewend bent is er voor de dames een separaat programma; Deze keer hebben wij weer gekozen voor een rondvaart met catering.

 Een aantal oud-collega’s zijn met afbericht vandaag niet aanwezig op de reünie maar hebben verzocht vrienden en bekenden de groeten te doen en een fijne dag toe te wensen.

 Alvorens verder te gaan wil ik u verzoeken, zo mogelijk, te gaan staan en een moment van stilte in acht te nemen om onze oud-collega’s, die ons vanaf de vorige reünie ontvallen zijn, te gedenken. Ik noem hen bij naam:

 05 november 2021             Dhr. Landsmeer      
 30 november 2021 Dhr. Lutteke
 23 maart 2022 Dhr. van Etten
 26 mei 2022 Dhr. Koevoet
 14 juni 2022 Dhr. Freij
 16 juli 2022 Dhr. Bevers
 13 augustus 2022 Dhr. Jansen
 14 september 2022 Dhr. Buter
  Dhr. Werfhorst

Met het noemen van deze namen ben ik me bewust, dat ik mogelijk andere ons ontvallen oud-collega’s, niet heb genoemd. Dit is beslist geen bewuste keuze, doch deze namen zijn bij het bestuur niet bekend.

Website.
Onze websitebeheerder laat weten dat de website www.romkm.nl. goed wordt bezocht en door u mag worden aangevuld met foto’s en verhalen van toen, dus zoek in uw archieven.

Facebook.
Ons oud-bestuurslid Victor de Roy van Zuydewijn heeft een facebook pagina ROMKM geopend, u kunt zich daarbij aansluiten en contact maken met elkaar, het bestuur laat u echter weten dat zij geen verantwoording neemt voor hetgeen geplaats wordt.

Zoals u gewend bent van ons wordt alle relevante informatie van en over de vereniging op de website gezet of valt per post bij u op de mat.

De uitnodiging voor onze jaarlijkse reünie ontvangt u nog altijd via de post.

De “Vereniging Reünisten Oud Machinisten Koninklijke Marine”.
In mei heeft het bestuur een uitnodiging gestuurd om op 22 juni 2022 een Algemene Jaarvergadering te houden. Om het reizen beperkt te houden heeft u ook schriftelijk uw mening kunnen geven. De ALV is door 7 leden bezocht en veel andere leden hebben schriftelijk gereageerd op onze oproep.

De uitkomst is dat de contributie wordt verhoogd en de bestuurssamenstelling niet veranderd, zodat wij weer de komende jaren met veel plezier de jaarlijkse reünie gaan organiseren.

Reünie 2023
Volgend jaar op 8 november houden we voor de 40e keer een reünie.
De reünie is een gezamenlijke reünie met de monteurs, de locatie wordt de Witte Raaf op de Nieuwe Haven.
Noteer deze datum dus in uw agenda.