Samenvatting toespraak 5de gezamenlijke reünie door de voorzitters

 

Opening 35e reünie door de voorzitters

Goedemorgen dames en heren,

Op deze tweede woensdag in november mag ik u, namens de besturen van de Vereniging Reünisten Elektromonteurs Koninklijke Marine en de Vereniging Reünisten Oud Machinisten Koninklijke Marine, van harte welkom heten op deze 5de gezamenlijke reünie,

Een bijzonder woord van welkom voor:

*       onze ereleden,

*       de dames,

*       de introducés, en

*       onze hoffotograaf dhr. ter Denge.

Een aantal oud collega’s zijn met afbericht vandaag niet aanwezig op de reünie maar hebben mij verzocht vrienden en bekenden de groeten te doen en een ieder een fijne dag toe te wensen.
Het is prettig om te ervaren dat vele oud-techneuten en hun partner of introducé de weg naar “de oude Rijkswerf” hebben gevonden.
Tevens doet het ons, als organisators van deze reünie, een groot plezier dat wij weer gezamenlijk en met zo velen bij elkaar kunnen zijn.

Beide verenigingen houden vandaag weer eens een gezamenlijke reünie en gezien de grote opkomst - 495 personen - voor ons het bewijs dat er behoefte is om de onderlinge banden aan te halen en tevens een stimulans om daarmee door te gaan.

Alvorens verder te gaan wil ik u verzoeken, indien mogelijk, te gaan staan en een moment van stilte in acht te nemen om onze oud collega’s, die ons vanaf de vorige reünie zijn ontvallen, te gedenken.

Piet van Rijn Elmnt   mei 2016
Marc  Westrup Elmnt  bestuurslid juni 2016
Berend  Borgers Elmnt september 2016
Wim  Burger Mach november 2016
Ulbe  de Vries  Mach november t 2016
Rein  Bloemendaal Mach november 2016 
Leen  Ketting Elmnt december l2016
Ab  Ulken Mach januari 2017
J.S.  Meinema Mach januari 2017
Peter  Strien  Elmnt februari 2017
Auke (Toon) Nijdam         Mach februari 2017
Willem  Berendsen  Elmnt februari 2017
Jan  van Schalk  Elmnt maart 2017 
Piet  van de Water Mach maart 2017 
Jan  van Putten  Mach maart 2017
Willem  Dinsbach Elmnt maart 2017
H.  de Waal Mach maart 2017
P.  Buijs  Mach mei 2017
Gerrit  Oude Elfrink  Mach mei 2017
Piet  Schilder Mach juni 2017
Bert  Bannink Mach juni 2017
Jan Bomhof Mach. erelid en oud bestuurslid    juli 2017
Willem  Pothoven  Mach augustus 2017
Johan Beajean Elmnt september 2017
Ron Dankelman Mach september 2017
Foek Hoekstra Mach oktober 2017

Met het noemen van deze namen ben ik me bewust, dat ik mogelijk andere, ons ontvallen oud collega’s, niet heb genoemd. Dit is beslist geen bewuste keuze, doch deze namen zijn bij het bestuur niet bekend.

Website.
De beide websites www.romkm.nl en www.elmnt.org. zijn door onze nieuwe webmaster Paul van Rijn in een ander jasje gestoken en worden goed bezocht, maar mogen door jullie nog aangevuld worden met foto’s en verhalen van toen.

Tevens vestig ik de aandacht op de website van het ABP op het onderwerp ABP Bijzondere Regelingen Defensie. De site zal op onze website worden gelinkt.

Dan wil ik nu graag de microfoon geven aan Jan Visser.

Dank je wel Henk,

Zoals Henk in zijn begroeting al aanhaalde, is met de locatie de Dukdalf een wens van velen in vervulling gegaan om de reünie in Den Helder te houden.

De “oude Rijkswerf Willemsoord” heeft vele bezienswaardigheden die je deze dag ook mag bezoeken ik noem:

*    Het Marine museum en de traditiekamer van de rijkswerf;

*    de brug van het Geleide Wapen fregat Hr. Ms. de Ruyter,

    de beide penningmeesters dragen zorg voor de betaling.

Ter nagedachtenis aan de overleden militairen en burgermedewerkers van de Koninklijke Marine, is voor de brug en het kanon van het toenmalig Geleide Wapen fregat Hr. Ms. Ruyter een herdenkingsmonument geplaatst, genaamd:

Schaduwen van licht

De silhouetten in het kunstwerk verbeelden de leegte die achterblijft na het wegvallen van een dierbaar familielid, vriend of collega.

*    of een rondje lopen over het terrein. Daar was vroeger …  enz. leuk om de herinneringen weer op te halen

Reünie 2018 - 2019
Voor de machinisten:
Op 14 november 2018, staat voor de 36e keer de reünie gepland.
De locatie zal wel aanspreken, het restaurant Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.

Voor de Electromonteurs:
Wordt de volgende reünie april 2019, waarschijnlijk ook het restaurant Kumpulan op het landgoed Bronbeek te Arnhem.
Voor de datum en plaats van de Algemene leden vergaderingen verwijs ik graag naar de websites www.romkm.nl en www.elmnt.org.