VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie voor het boekjaar 2016 bestaat uit de leden dhr C.A. Elsgeest en dhr. J.W. van Ovost en zij verklaren hierbij, conform de statuten, artikel 14, alle stukken, bescheiden en balans betrekking hebbende op de explotaitie van de vereniging Reünisten Oud Machinisten Koninklijke Marine te hebben gecontroleerd.

De kascommisie heeft geen bijzonderheden gecontroleerd naar aanleiding van het jaaroverzicht en de boeken over de -periode 01-01-2016 t/m 31-12-2016.

De kascommissie.