Waarde reünisten,

Mogelijk is het bekend, al enige tijd zijn we bezig met de restauratie van het Schroefstoomschip der 4de klasse Zijner Majesteits “Bonaire”. Van de voortstuwing van de oude Bonaire is niets meer over. We hebben er destijds voor gekozen om de machinekamer niet met replica’s te vullen maar leeg te houden om te kunnen dienen als te verhuren zaal.
Een paar jaar geleden heeft de heer Klaas Visser, SBN(T)bd, nu docent aan de TUDelft, het plan geopperd om een virtual reality programma te maken van de voortstuwing van de Bonaire. Een student van de TU heeft er studie naar gedaan, maar ging een heel andere richting op dan wij hadden voorzien. Het project is daarna doodgebloed.
Tot onlangs. Klaas Visser heeft contact opgenomen met het kort geleden door de KM opgerichte Simulatie Centrum Maritiem, dat is gevestigd in gebouw 51 van Willemsoord, het gebouw waarin ook de bioscoop zit..

Een ploeg enthousiaste jonge mannen, allen als burgerambtenaar in vaste dienst bij de KM, heeft zich hierop gestort. Zij hoefden niet helemaal vanaf scratch te beginnen. Meer dan 10 jaar geleden heeft Robin de Vries de uiterlijke vormen van de Bonaire al in de computer gezet, waardoor er afbeeldingen van het schip gemaakt konden worden vanuit elke gezichtshoek, zelfs in het dok. Dat programma is bewerkt door Erwin Zwart, mede-eigenaar van de firma Fabrique, die zich heeft toegelegd op visualisatie en ook erg geïnteresseerd is in dit VR project.

Het doel van het project is om de voortstuwing van de Bonaire, zowel stoom als wind, zodanig te simuleren, dat met het schip virtueel is te manoeuvreren. Dat is vanuit cultuurhistorisch oogpunt interessant, vooral voor bezoekers van het schip, maar ook vanuit het oogpunt van toekomstige scheepsbouw projecten. De Bonaire had ten slotte al een hybride voortstuwing avant la lettre. Vandaar, dat ook het MARIN en de Koninklijke Marine belangstelling hebben voor dit project.

Voor het project zal de machinekamer lay-out in beeld gebracht gaan worden. Daarvoor zijn de oorspronkelijke tekeningen nodig. Daarvan zijn nog voorbeelden aanwezig bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en het Maritiem Museum in Rotterdam. Die tekeningen zullen ook geïnterpreteerd gaan worden door mensen, die er vanaf weten. U?

Verder zullen de procedures zoveel mogelijk worden vastgelegd. Hoe werden de ketels gestookt, hoe werden de orders van de brug doorgegeven, hoe werden de machines bediend, door wat voor soort mannen werd dat allemaal gedaan. Dat zal in de tijd van de Bonaire niet veel anders gegaan zijn, dan nu op bij voorbeeld de stoomsleepboot Noordzee of de sleepboot/ijsbreker Christiaan Brunings van het Scheepvaartmuseum.

Het plan is ontstaan om die procedures naar boven te krijgen in gesprekken met mensen, die met stoom zijn omgegaan of er nog mee omgaan. De Stoomgesprekken. Niet alleen de procedures maar ook de sfeer in de machinekamer wil de VR-ploeg zich eigen maken.

Vandaar, dat gezocht wordt naar mensen, die deel willen nemen aan die gesprekken en zodoende hun ervaring inbrengen. Die zullen als ploegjes bij elkaar komen in de machinekamer van de Bonaire om met elkaar, voorzien van een drankje en een hapje hun ervaringen met stoom te bespreken. Die gesprekken zullen in woord en beeld opgenomen worden om er uiteindelijk een korte documentaire van te kunnen maken.

De cyclus van gesprekken gaat plaats vinden in de zomer van dit jaar. Het Simulatie Centrum Maritiem heeft zich tot doel gesteld eind 2023 gereed te zijn met het hele project.

Na dit lange verhaal dan nu de korte vraag: mogen wij een beroep op u doen als gesprekspartner? Heel graag uw antwoord aan mij te sturen. U kunt misschien ook personen noemen uit uw omgeving, die inbreng in deze gesprekken kunnen hebben.

Vriendelijke groet,
Ben Mooiman,
www.stichtingbonaire.nl